Nieuw Pompenburg
verbinden door verblijven

Pompenburg

wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk gebied dat de échte Rotterdamse identiteit ademt: ongepolijst en lokaal georiënteerd.

Pompenburg, het gebied rondom het voormalig Station Hofplein, is een unieke plek in de stad. Het heeft een bijzondere sfeer, maar ook last van erfenissen uit het verleden. De toekomstige ontwikkeling van het gebied gaat de levendigheid van vroeger terugbrengen en voor samenhang zorgen. Naast een aantrekkelijk woongebied, wordt Pompenburg ook een interessante verblijfsplek.

Stand van zaken bestemmingsplan
In het voorjaar van 2023 heeft het ontwerpbestemmingsplan Pompenburg ter inzage gelegen. De gemeente Rotterdam is nog bezig met het verwerken van de zienswijzen. Ook laat de gemeente van extra milieuonderzoek voor het bestemmingsplan uitvoeren. Wanneer alles afgerond is, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de beantwoording van de zienswijzen. Daarna behandelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting gebeurt dit voor de zomer van 2024.

Informatiebijeenkomst 29 maart 2023
Woensdag 29 maart organiseerden de ontwikkelaars en de gemeente een informatiebijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan Pompenburg in het Stadsarchief aan Hofdijk 651. Er was een presentatie, panelen met toelichting en na afloop was er de gelegenheid voor het stellen van vragen. Het verslag komt zo spoedig mogelijk online.

Collegebrief
Woensdag 25 mei verscheen de collegebrief waarin het college van B&W de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van Pompenburg ter kennisneming aanbiedt. Dit document bevat de stedenbouwkundige en programmatische kaders en de randvoorwaarden voor de openbare ruimte, waarbinnen de toekomstige ontwikkeling plaats moet vinden. De documenten vindt u onder downloads.

Informatieavond
Op 8 maart werd de nieuwe versie van de Visie en de Nota van Uitgangspunten gepresenteerd tijdens een goed bezochte online informatieavond. Het verslag vindt u onder downloads.

Vervolg op eerdere bijeenkomsten
In 2018 is een conceptvisie voor het gebied opgesteld door de ontwikkelcombinatie Nieuw Pompenburg, bestaande uit Dura Vermeer, J.P. van Eesteren en Synchroon. Eind 2018 presenteerden we deze visie aan de buurt. Daarna dachten, begin 2019, omwonenden en ondernemers uit de omgeving in werkgroepen mee over de visie.

De afgelopen jaren is het plan steeds concreter geworden. Dit heeft tijd gevraagd, omdat het plan met zijn ligging langs het spoor een aantal uitdagingen kende. Aanvullende onderzoeken en gesprekken waren nodig.

Meer informatie

Heeft u vragen over of naar aanleiding van de bijeenkomst? Of wilt u graag persoonlijk contact? Neem dan contact op via info@nieuwpompenburg.nl.

Op de hoogte blijven?

Wat is je voornaam?
Wat is je achternaam?
Wat is je e-mailadres?
Ik ben
woningzoekende
buurtbewoner / belanghebbende
beide
Zoekvenster sluiten